اطلاعات تماس

info@sarirserver.com 91008063

هدر

راهنمای استفاده از پنل های سرور dl 380 g10

Dl380-g10-server-panel-performance-guide-01

این مقاله مناسب شخصی است که در زمینه نصب، مدیریت و عیب‌یابی سرورها و سیستم‌های ذخیره‌سازی فعالیت می‌کند. در این مقاله فرض را بر این نهادیم که شما در زمینه خدمات تجهیزات کامپیوتری واجد شرایط هستید و در زمینه تشخیص خطرات احتمالی انرژی و تأثیر مخرب آن بر روی تجهیزات، آموزش دیده‌اید.

بررسی مؤلفه‌های پنل جلویی SFF

سه باکس که در آن‌ها درایوهای اختیاری قرار گرفته است، شماره سریال، اطلاعات iLO، نمایش تحلیل سیستم‌ها، درگاه سرویس iLO و درگاه USB 3.0، آیتم‌های قرار گرفته در پنل جلویی SFF هستند. universal media bay  در باکس اول قرار دارد.

Dl380-g10-server-panel-performance-guide-01

آیتمتوضیحات
1جعبه 1 (درایوهای اختیاری یا universal media bay
2جعبه 2 (درایوهای اختیاری)
3جعبه 3 درایوهای 1 تا 8
4شماره سریال/ اطلاعات iLO . نمایش تحلیل سیستم‌ها
5پورت سرویس iLO
6پورت USB 3.0

سه باکس که در آن‌ها درایوهای اختیاری قرار گرفته است، شماره سریال، اطلاعات iLO، نمایش تحلیل سیستم‌ها، درگاه سرویس iLO و درگاه USB 3.0، آیتم‌های قرار گرفته در پنل جلویی SFF هستند. universal media bay  در باکس اول قرار دارد.

بررسی مؤلفه‌های universal media bay

پورت USB 2.0، پورت نمایش ویدئو، CD درایو (اختیاری)، درایوهای اختیاری مؤلفه‌های univerasal media bay هستند.

آیتمتوضیحات
1پورت USB 2.0
2پورت نمایش ویدئو
3CD درایو (قابل انتخاب)
4درایوها (قابل انتخاب)

مؤلفه‌های پنل جلویی درایو LFF

درایوهای bay، درایو نوری، درگاه USB، درایو ویدئو که اختیاری هستند در پنل جلویی LFF قرار دارند.

آیتمتوضیحات
1درایوهای bay/نوری/ USB/ ویدئو (قابل انتخاب)
2درایوهای bay (قابل انتخاب)
3درایوهای bay

مدل مؤلفه‌های پنل جلویی درایو LFF

آیتمتوضیحات
1مدل SFF 2 (قابل انتخاب)
2ماژول سوئیچ برق LFF
3درایوهای bay

مؤلفه‌های ماژول سوئیچ برق LFF

آیتمتوضیحات
1CD درایو
2شماره سریال/ برگه اطلاعات iLO
3پورت USB 3.0
4درگاه سرویس iLO
5درگاه نمایشگر

دکمه‌ها و ال ای دی‌های پنل جلویی

دکمه‌ها و ال ای دی‌های پنل جلویی SFF

LEDهای قرار گرفته در پنل جلویی SFF می‌توانند در راه‌اندازی و نصب سرور بسیار کمک کننده باشدند. هر یک از این LEDها با توجه به رنگی که از خود ساتع می‌کنند و تعداد خاموش روشن شدن آن‌ها در هر ثانیه مفهوم متفاوتی دارند. در صورت آشنایی با مفهوم هر یک به راحتی می‌توانید در صورت وجود ایراد، آن را برطرف کنید.

آیتمتوضیحاتوضعیت
1دکمه UID / LED1·       آبی ثابت= فعال
·       آبی چشمک زن:
§       1 هرتز / سیکل در هر ثانیه = مدیریت از راه دور
§       ارتقاء سیستم عامل در حال انجام است.
§       4 هرتز / سیکل در هر ثانیه =راه اندازی مجدد دستی iLO آغاز شد.
§       8 هرتز / سیکل در هر ثانیه = راه اندازی مجدد دستی iLO توالی در حال انجام است.
·       خاموش = غیرفعال
2LED وضعیت NIC1·       سبز ثابت= لینک به شبکه
·       سبز چشمک زن (1 هرتز/ سیکل در ثانیه)= شبکه فعال
·       خاموش= شبکه غیر فعال
3LED سلامت1·       سبز ثابت= نرمال
·       سبز چشمک زن = iLO در حال راه‌اندازی مجدد است.
·       کهربایی چشمک زن= سیستم خراب است.
·       قرمز چشمک زن = وضعیت سیستم بحرانی است.2
4LED روشن شدن برق/ برق سیستم و دکمه standby 1·       سبز ثابت= سیستم روشن است
·       سبز چشمک زن= اجرای رویه
·       کهربایی ثابت= سیستم در حالت standby(حالت خواب)
·       خاموش = برق وجود ندارد3

 

 1. هنگامی که هر چهار LED توضیح داده شده در این جدول به طور همزمان چشمک می زنند، خطای برقی رخ داده است.
 2. اگر LED سلامت، وضعیت تخریب شده یا بحرانی را نشان می دهد، سیستم IML را بررسی کنید یا از iLO برای بررسی وضعیت سلامت سیستم استفاده کنید.
 3. اگر برق تاسیسات وجود نداشته باشد، یا سیم برق وصل نشده باشد، یا منبع تغذیه نصب نشده باشد، منبع تغذیه قطع شده باشد، یا کابل دکمه پاور قطع شده باشد، LED برق سیستم خاموش خواهد بود.

دکمه‌ها و LED های پنل جلویی LFF

Dl380-g10-server-panel-performance-guide-07

آیتمتوضیحاتوضعیت
1دکمه UID / LED1·       آبی ثابت= فعال
·       آبی چشمک زن:
§       1 هرتز / سیکل در هر ثانیه = مدیریت از راه دور
§       ارتقاء سیستم عامل در حال انجام است
§       4 هرتز / سیکل در هر ثانیه =راه اندازی مجدد دستی iLO دنباله آغاز شد
§       8 هرتز / سیکل در هر ثانیه = راه اندازی مجدد دستی iLO توالی در حال انجام
·       خاموش = غیرفعال
2LED وضعیت NIC1·       سبز ثابت= لینک به شبکه
·       سبز چشمک زن (1 هرتز/ سیلکل در ثانیه)= شبکه فعال
·       خاموش= شبکه غیر فعال
3LED سلامت1·       سبز ثابت= سیستم روشن است
·       سبز چشمک زن= اجرای رویه
·       کهربایی ثابت= سیستم در حالت standby(حالت خواب)
·       خاموش = برق وجود ندارد2
4LED روشن شدن برق/ برق سیستم و دکمه standby1·       سبز ثابت= نرمال
·       سبز چشمک زن = iLO در حال راه‌اندازی مجدد است.
·       کهربایی چشمک زن= سیستم خراب است.
·       قرمز چشمک زن = وضعیت سیستم بحرانی است.3

 1. هنگامی که هر چهار LED توضیح داده شده در این جدول به طور همزمان چشمک می زنند، خطای برقی رخ داده است.
 2. اگر برق تاسیسات وجود نداشته باشد، یا سیم برق وصل نشده باشد، یا منبع تغذیه نصب نشده باشد، منبع تغذیه قطع شده باشد، یا کابل دکمه پاور قطع شده باشد، LED برق سیستم خاموش خواهد بود.

 

 1. اگر LED سلامت، وضعیت تخریب شده یا بحرانی را نشان می دهد، سیستم IML را بررسی کنید یا از iLO برای بررسی وضعیت سلامت سیستم استفاده کنید.

دکمه‌ها و LEDهای ماژول سوئیچ برق LFF

ایتم توضیحانوضعیت
1دکمه UID / LED1·       آبی ثابت= فعال
·       آبی چشمک زن:
§       1 هرتز / سیکل در هر ثانیه = مدیریت از راه دور
§       ارتقاء سیستم عامل در حال انجام است
§       4 هرتز / سیکل در هر ثانیه =راه اندازی مجدد دستی iLO دنباله آغاز شد
§       8 هرتز / سیکل در هر ثانیه = راه اندازی مجدد دستی iLO توالی در حال انجام
·       خاموش = غیرفعال
2LED وضعیت NIC1·       سبز ثابت= لینک به شبکه
·       سبز چشمک زن (1 هرتز/ سیلکل در ثانیه)= شبکه فعال
·       خاموش= شبکه غیر فعال
3LED سلامت1·       سبز ثابت= سیستم روشن است
·       سبز چشمک زن= اجرای رویه
·       کهربایی ثابت= سیستم در حالت standby(حالت خواب)
·       خاموش = برق وجود ندارد2
4LED روشن شدن برق/ برق سیستم و دکمه standby1·       سبز ثابت= نرمال
·       سبز چشمک زن = iLO در حال راه‌اندازی مجدد است.
·       کهربایی چشمک زن= سیستم خراب است.
·       قرمز چشمک زن = وضعیت سیستم بحرانی است.3

1.هنگامی که هر چهار LED توضیح داده شده در این جدول به طور همزمان چشمک می زنند، خطای برقی رخ
داده است.
2. اگر LED سلامت، وضعیت تخریب شده یا بحرانی را نشان می دهد، سیستم IML را بررسی کنید یا از iLO برای بررسی وضعیت سلامت سیستم استفاده کنید.
3.اگر برق تاسیسات وجود نداشته باشد، یا سیم برق وصل نشده باشد، یا منبع تغذیه نصب نشده باشد، منبع تغذیه قطع شده باشد، یا کابل دکمه پاور قطع شده باشد، LED برق سیستم خاموش خواهد بود.

عملکرد دکمه UID

هنگامی که سرور روشن نمی‌شود، می‌ توان از دکمه UID برای نمایش خلاصه‌ای از وضعیت سلامت سرور استفاده کرد. برای اطلاعات بیشتر، به آخرین راهنمای کاربر HPE iLO 5 در وب سایت شرکت Hewlett Packard مراجعه کنید.

کدهای خطای برق LED پنل جلو

جدول زیر فهرستی از کدهای خطای برق و زیرسیستم‌هایی که تحت تأثیر قرار گرفته‌اند را ارائه می دهد. همه خطاهای برق توسط همه سروها استفاده نمی‌شود.

سیستم ها وضعیت
برد سیستم1 فلش
پردازنده2 فلش
حافظه3 فلش
شیار4 فلش
آداپتور OCP5 فلش
کنترلر حافظه ذخیره‌سازی6 فلش
شیارهای PCle برد سیستم 7 فلش
شیارهای PCLe برد رایزر8 فلش
صفحه پشتی ذخیره‌سازی9 فلش
منبع تغذیه10 فلش
کارت های توسعه PCIe نصب شده در برد رایزر11 فلش
شاسی12 فلش
کارت گرافیک13 فلش

image_pdfدانلود PDF
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیام در تلگرام و واتس آپ
گفتگو را شروع کنید

سلام! از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • تصویر
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • Availability
 • توضیح
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
مقایسه